Niepoprawna pisownia

nie douczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedouczona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedołuczona

Niepoprawna pisownia