Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty październik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty szósty października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym szóstym dniu października, nie zaś o dwudziestym szóstym październiku.


Niepoprawna pisownia

dwudziestyszósty października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty szusty października

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty szósty październik

Niepoprawna pisownia