Poprawny zapis wyrażenia nie dotyczy jest zawsze rozłączny. Pisownia razem jest błędem językowym.

Poprawna pisownia

nie dotyczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotyczy

Niepoprawna pisownia