Poprawna pisownia

nie dotrzymuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotrzymuje

Niepoprawna pisownia