Niepoprawna pisownia

nie dorzeczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedorzeczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do rzeczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedożeczni

Niepoprawna pisownia