Poprawna pisownia

nie dorównamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doruwnamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedorównamy

Niepoprawna pisownia