Poprawna pisownia

nie dorównają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedorównają

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie doruwnają

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dorównajom

Niepoprawna pisownia