Niepoprawna pisownia

nie doręczony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoręczony

Poprawna pisownia