Niepoprawna pisownia

nie dopatrzeniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopatrzeniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo patrzeniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do patrzeniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatżeniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatszeniem

Niepoprawna pisownia