Poprawna pisownia

nie dokończono

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedokończono

Niepoprawna pisownia