Niepoprawna pisownia

nad naturalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadnaturalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natnaturalna

Niepoprawna pisownia