Niepoprawna pisownia

nie przyjemnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzyjemnych

Poprawna pisownia