W języku polskim wyraz niedobre jest zawsze zapisywany w formie łącznej. Jeśli mówimy o regularnym szyku zdania zapis rozłączny będzie błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

nie dobre

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedobre

Poprawna pisownia