Niepoprawna pisownia

nie do mówienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedomówienie

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej niedopowiedzenie – niejasne lub niepełne wypowiedzenie się, utrudniające lub wręcz uniemożliwiające jego całkowite zrozumienie. W literaturze oznacza również figurę retoryczną polegającą na przerwaniu wypowiedzi dla wywołania większego wrażenia.


Niepoprawna pisownia

niedo mówienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedomuwienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie domuwienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie domówienie

Niepoprawna pisownia