Niepoprawna pisownia

nie dawny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawny

Poprawna pisownia