Niepoprawna pisownia

cięrzarówka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciężarówka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cięszarówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciężaruwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżarówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienrzarówka

Niepoprawna pisownia