Niepoprawna pisownia

nie dawne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawne

Poprawna pisownia