Poprawna pisownia

nie dawało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedawało

Niepoprawna pisownia