Poprawna pisownia

nie dał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedał

Niepoprawna pisownia