Poprawna pisownia

nie dajesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedajesz

Niepoprawna pisownia