Poprawna pisownia

nie ćwiczyłyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niećwiczyłyśmy

Niepoprawna pisownia