Poprawna pisownia

nie cieszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niecieszą

Niepoprawna pisownia