Poprawna pisownia

nie chce ci się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie chce cisię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechceci się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chcecisię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chcę ci się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chce ci sie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechce ci się

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechce cisię

Niepoprawna pisownia