Niepoprawna pisownia

nie bioronce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebiorące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie biorące

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebioronce

Niepoprawna pisownia