Niepoprawna pisownia

nie bendziesz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie będziesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie będzierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie będzież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebędziesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebendziesz

Niepoprawna pisownia