Niepoprawna pisownia

nie będące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędące

Poprawna pisownia