Niepoprawna pisownia

nie będąca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędąca

Poprawna pisownia