Niepoprawna pisownia

ni jakie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nijakie

Poprawna pisownia