Poprawna pisownia

newralgiczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nefralgiczne

Niepoprawna pisownia