Niepoprawna pisownia

czyna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czynna

Poprawna pisownia