Niepoprawna pisownia

nauczył byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nauczyłbyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na uczył byś

Niepoprawna pisownia