Poprawna pisownia

narobić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

narobidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na robić

Niepoprawna pisownia