Niepoprawna pisownia

napoważnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na poważnie

Poprawna pisownia