Niepoprawna pisownia

napoważnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na poważnie

Poprawna pisownia, zastrzeżenie: „na poważnie” jest zwrotem potocznym i powinno być używane wyłącznie w komunikacji nieformalnej.


Niepoprawna pisownia

na powarznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napowarznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na po ważnie

Niepoprawna pisownia