Niepoprawna pisownia

napo tyka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napotyka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na po tyka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na potyka

Niepoprawna pisownia