Niepoprawna pisownia

brzuzka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzózka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

brzóska

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brzuska

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako przymiotnik od: Brzuze – nazwa miasta gminnego w województwie kujawsko-pomorskim.