Poprawna pisownia

napisani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pisani

Niepoprawna pisownia