Niepoprawna pisownia

anomalje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

anomalie

Poprawna pisownia, znaczenie: odchylenia od normy, nieprawidłowości.