Poprawna pisownia

nakłuwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na kłuwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakuwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakłówa

Niepoprawna pisownia