Niepoprawna pisownia

najołem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nająłem

Poprawna pisownia