Niepoprawna pisownia

naj istotniejsze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najistotniejsze

Poprawna pisownia