Niepoprawna pisownia

naj istotniejsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najistotniejsza

Poprawna pisownia