Niepoprawna pisownia

przeżucili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przerzucili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przerzócili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszerzucili

Niepoprawna pisownia