Niepoprawna pisownia

naj delikatniejszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najdelikatniejszy

Poprawna pisownia