Niepoprawna pisownia

nie obecne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobecne

Poprawna pisownia