Poprawna pisownia

nadnaturalny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

natnaturalny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad naturalny

Niepoprawna pisownia