Niepoprawna pisownia

nadepły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadepnęły

Poprawna pisownia