Niepoprawna pisownia

inymisłowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

innymi słowy

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej mówiąc, ujmując coś w innych słowach, synonim „w sensie”.


Niepoprawna pisownia

innymisłowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inymi słowy

Niepoprawna pisownia