Poprawna pisownia

nadarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na daża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na darza

Niepoprawna pisownia