Poprawna pisownia

nadaremny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na daremny

Niepoprawna pisownia