Niepoprawna pisownia

nad przyrodzony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadprzyrodzony

Poprawna pisownia